กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนเลี่ยงเมืองแยกหลักกิโลใหญ่ _14/06/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนเลี่ยงเมืองแยกหลักกิโลใหญ่ _14/06/61

กปภ.สาขา ลำปาง   ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม.  บริเวณ ถนนเลี่ยงเมืองแยกหลักกิโลใหญ่  _14/06/61

กปภ.สาขา ลำปาง   ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม.

บริเวณ ถนนเลี่ยงเมืองแยกหลักกิโลใหญ่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 14/06/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน