กปภ.สาขา สระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ _14/06/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ _14/06/61

กปภ.สาขา สระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน  บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ _14/06/61

กปภ.สาขา สระแก้ว ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างถังตกตะกอน

บริเวณ สถานีผลิตน้ำสระแก้ว-สระขวัญ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง (ทั้งหมด) จ.สระแก้ว

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน