กปภ.สาขา บุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณ ถนนบุรีรัมย์ห้วยราช _14/06/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา บุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 280 มม. บริเวณ ถนนบุรีรัมย์ห้วยราช _14/06/61

กปภ.สาขา บุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 280 มม.  บริเวณ  ถนนบุรีรัมย์ห้วยราช _14/06/61

กปภ.สาขา บุรีรัมย์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 280 มม.

บริเวณ  ถนนบุรีรัมย์ห้วยราช ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอห้วยราช (ทั้งหมด) จ.บุรีรัมย์

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 14 มิถุนายน 2561 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน