กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ข้างเล้าเป็ด ถ.ณรงค์เดช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง_16/06/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ข้างเล้าเป็ด ถ.ณรงค์เดช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง_16/06/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ข้างเล้าเป็ด ถ.ณรงค์เดช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง_16/06/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ข้างเล้าเป็ด ถ.ณรงค์เดช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบ ถ.ณรงค์เดช  ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 17.30 น.ของวันที่ 16/06/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน