กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน)12/07/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน)12/07/2561

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน)12/07/2561

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณโรงกรองน้ำของกปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซุ้มประตูเมืองด้านล่างโรงเรียนห้องสอนศึกษา บ้านทุ่งกองมู หมู่บ้านปางหมู 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น.ของวันที่ 11/07/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน