กปภ.สาขา แม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สามแยกไฟปดงสะเมิง _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา แม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สามแยกไฟปดงสะเมิง _12/07/61

กปภ.สาขา แม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด  บริเวณ สามแยกไฟปดงสะเมิง _12/07/61

กปภ.สาขา แม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด

บริเวณ สามแยกไฟปดงสะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สามแยกไฟปดงสะเมิง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน