กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ เก่งฟาร์ม บ้านโคกสว่าง _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ เก่งฟาร์ม บ้านโคกสว่าง _12/07/61

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.  บริเวณ เก่งฟาร์ม บ้านโคกสว่าง _12/07/61

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.

บริเวณ เก่งฟาร์ม บ้านโคกสว่าง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สะอาด  อ.น้ำพอง , ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน