กปภ.สาขา มุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. และ ท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนตาดแคนตัดกับถนนวงแหวนรอบใน _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา มุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. และ ท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ถนนตาดแคนตัดกับถนนวงแหวนรอบใน _12/07/61

กปภ.สาขา มุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. และ ท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ ถนนตาดแคนตัดกับถนนวงแหวนรอบใน _12/07/61

กปภ.สาขา มุกดาหาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 400 มม. และ ท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ถนนตาดแคนตัดกับถนนวงแหวนรอบใน ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดารหาร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ถนนตาดแคน  ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดารหาร

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น. ของวันที่  13 กรกฎาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน