- กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนนามน _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าโรงเรียนนามน _12/07/61

- กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ หน้าโรงเรียนนามน _12/07/61

- กปภ.สาขาสมเด็จ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนนามน ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอนามน (ทั้งหมด) จ.กาฬสินธุ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน