กปภ.สาขา อุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านลิ่มหมงเชียง _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา อุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านลิ่มหมงเชียง _12/07/61

กปภ.สาขา อุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.  บริเวณ หน้าร้านลิ่มหมงเชียง _12/07/61

กปภ.สาขา อุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าร้านลิ่มหมงเชียง ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนโพศรี  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่  12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน