กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากทางไปวัดสมอลม _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ปากทางไปวัดสมอลม _12/07/61

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.    บริเวณ ปากทางไปวัดสมอลม _12/07/61

กปภ.สาขาสุพรรณบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  

บริเวณ ปากทางไปวัดสมอลม ถ.อู่ยา-ดอนเจดีย์ ม.7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ โรงงานกระสอบ ต.สระแก้ว ถึง วัดอินทร์เกษม (วัดหนองหิน)

ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน