กปภ.สาขา สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม. บริเวณ ปากทางเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม. บริเวณ ปากทางเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ _12/07/61

กปภ.สาขา สุรินทร์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม.  บริเวณ ปากทางเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์  _12/07/61

กปภ.สาขา สุรินทร์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 100 มม.

บริเวณ ปากทางเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ ถ.เทศบาล1 ต.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ วงเวียนน้ำพุถึงสามแยกรุ่งธนเกียรติออฟเซท ฝั่งสุรินทร์พลาซ่า  

ต.สุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน