กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สี่แยกวัดพวกพันตอง _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สี่แยกวัดพวกพันตอง _12/07/61

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ สี่แยกวัดพวกพันตอง  _12/07/61

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ สี่แยกวัดพวกพันตอง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  19.00น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน