กปภ.สาขา หล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ต.หนองสว่าง _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา หล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ ต.หนองสว่าง _12/07/61

กปภ.สาขา หล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.  บริเวณ ต.หนองสว่าง _12/07/61

กปภ.สาขา หล่มสัก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.

บริเวณ ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน