- กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บิ๊กเทเลคอม _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บิ๊กเทเลคอม _12/07/61

- กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ บิ๊กเทเลคอม  _12/07/61

- กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ บิ๊กเทเลคอม ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หน้าธนาคารกรุงเทพถึงสีแยกสลกบาตร ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน