กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ก่อนถึงโรงเรียนทุ่งพยอม _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ก่อนถึงโรงเรียนทุ่งพยอม _12/07/61

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.  บริเวณ ก่อนถึงโรงเรียนทุ่งพยอม _12/07/61

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ก่อนถึงโรงเรียนทุ่งพยอม ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กิโลเมตรที่4 ไปจนถึง ที่ทำการอบต.เก่า ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน