กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านบุ่งฮี ต.พระกลางทุ่ง _12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธาตุพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ บ้านบุ่งฮี ต.พระกลางทุ่ง _12/07/61

กปภ.สาขาธาตุพนม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ บ้านบุ่งฮี ต.พระกลางทุ่ง _12/07/61

กปภ.สาขาธาตุพนม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ บ้านบุ่งฮี ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม  , อำเภอ เรณูนคร จ.นครพนม 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 12/07/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน