กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการนาสาร ต.นาสาร_12/07/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการนาสาร ต.นาสาร_12/07/2561

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการนาสาร ต.นาสาร_12/07/2561

กปภ.สาขานครศรีธรรมราช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณทางเข้าศูนย์ราชการนาสาร ต.นาสาร

อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นาสาร  อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 12/07/61

เลื่อนขึ้นข้างบน