กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านชัยพร ต.ท่ามะกา_12/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านชัยพร ต.ท่ามะกา_12/07/61

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านชัยพร ต.ท่ามะกา_12/07/61

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนส่งน้ำ ขนาด 100 มม. บริเวณ หมู่บ้านชัยพร ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 21.00 น.ของวันที่ 12/07/61

เลื่อนขึ้นข้างบน