กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2/75 ม.ดวงตะวัน ถ.สุขุมวิท 57 ต.เนินพระ_12/07/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2/75 ม.ดวงตะวัน ถ.สุขุมวิท 57 ต.เนินพระ_12/07/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2/75 ม.ดวงตะวัน ถ.สุขุมวิท 57 ต.เนินพระ_12/07/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 2/75 ม.ดวงตะวัน ถ.สุขุมวิท 57 ต.เนินพระ

อ.เมือง จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เฉพาะบริเวณ ใน ม.ดวงตะวัน  ถ.สุขุมวิท 57 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 22.00 น.ของวันที่ 12/07/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน