กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ม.12_15/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ม.12_15/07/61

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ม.12_15/07/61

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านใหม่ ม.12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านใหม่ ม.12 , บ้านถนนถั่ว ม.11 , บ้านดอนมัน ม.15 , บ้านท่าระแวก ม.9 , บ้านเกรา ม.6 , ต.ใหม่

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 16/07/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน