กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถยนต์_16/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถยนต์_16/07/61

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถยนต์_16/07/61

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าอู่ซ่อมรถยนต์ ชมรมการช่าง ต.ทับกวาง

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 16/07/61

เลื่อนขึ้นข้างบน