กปภ.สาขาตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สภ.วังเจ้า_16/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สภ.วังเจ้า_16/07/61

กปภ.สาขาตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สภ.วังเจ้า_16/07/61

กปภ.สาขาตาก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ สภ.วังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านทุ่งกง , บ้านประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 16/07/61

เลื่อนขึ้นข้างบน