กปภ.สาขาจันดี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณสามแยกแหลมทอง_16/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันดี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณสามแยกแหลมทอง_16/07/61

กปภ.สาขาจันดี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณสามแยกแหลมทอง_16/07/61

กปภ.สาขาจันดี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณสามแยกแหลมทอง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.นาแว , ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน