กปภ.สาขา ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม. บริเณ โรงเรียนบ้านย่านยาว _16/07/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม. บริเณ โรงเรียนบ้านย่านยาว _16/07/61

กปภ.สาขา ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม.  บริเณ โรงเรียนบ้านย่านยาว  _16/07/61

กปภ.สาขา ตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม.

บริเณ โรงเรียนบ้านย่านยาว ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน