กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 04-08-2018 22:00 ถึง 04-08-2018 00:00
สาเหตุ : งานตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา HDPE ขนาด 315 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณ ถ.พระราม 2 กม.ที่ 40+500 (ด้านซ้าย) ถึง ศูนย์กระจายสินค้าแมคโค กม.ที่ 45+200
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : มีผลกระทบทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ถ.พระราม 2 กม.ที่ 40+500 (ด้านซ้าย) ถึง ศูนย์กระจายสินค้าแมคโค กม.ที่ 45+200
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ :

เลื่อนขึ้นข้างบน