ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 06-08-2018 10:00 ถึง 06-08-2018 12:00
สาเหตุ : ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อประปา เพื่อวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำ ให้ บริษัท เอ เอส พร็อพเพอร์ตี้ ๑๙๘๘ จำกัด
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณ บ้านเลขที่ ชั่วคราว ถ.ชากฝรั่ง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ถ.ชากฝรั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม : ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐น. โดยประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน บริเวณ ถ.ชากฝรั่ง ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จน้ำจะไม่ไหลในทันที ดังนั้น กปภ.สาขาระยองจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว
สอบถามได้ที่ : หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กปภ.สาขาระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕

เลื่อนขึ้นข้างบน