ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 07-08-2018 21:00 ถึง 08-08-2018 04:00
สาเหตุ : ได้ตรวจพบประตูน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน ขนาด ๓๐๐ มม.ชำรุดไม่สามารถเปิดจ่ายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเร่งเลี่ยนประตูน้ำตัวดังกล่าวโดยด่วน
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณ ถ.หน้าปากซอยนครระยอง ๔๖
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ส่งผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน บริเวณพื้นที่ที่อยู่ในเขตของ เทศบาลตำบลเนินพระ ทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จน้ำจะไม่ไหลในทันที ดังนั้น กปภ.สาขาระยองจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กปภ.สาขาระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ หรือ PWA Call Center โทร ๑๖๖๒
สอบถามได้ที่ : หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กปภ.สาขาระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕

เลื่อนขึ้นข้างบน