ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 25-08-2018 09:00 ถึง 25-08-2018 16:00
สาเหตุ : จะดำเนินการประสานท่อและวางท่อข้ามทาง
พื้นที่ปฏิบัติการ : ถ.แสงจันทร์เนรมิตร บริเวณ หน้าสำนักงานอัยการ ต.เนินพระ ขนาดท่อ HDPE ๓๑๕ มม.
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ม.ชนากาญจน์, ถ.แสงจันทร์เนรมิตร, ม.พงษ์เพชรวิลล่า, ถ.สายกลางทุ่ง, รพ.กรุงเทพระยอง, ม.ร่มพฤกษ์, การไฟฟ้าฯ, ม.เติมทรัพย์, ม.สมาพันธ์ไพรเวท, ศาลอุทธรณ์, รร.เซนโยเซฟ, รร.อัสสัมชัญระยอง, ม.ประทีบทอง และบริเวณข้างเคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กปภ.สาขาระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕หรือ PWA Call Center โทร ๑๖๖๒
สอบถามได้ที่ : ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐

เลื่อนขึ้นข้างบน