กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ ตลาดเทศบาลสะโบสถ์ _20/09/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณ ตลาดเทศบาลสะโบสถ์ _20/09/61


กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.  บริเวณ ตลาดเทศบาลสะโบสถ์ _20/09/61

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม.

บริเวณ ตลาดเทศบาลสะโบสถ์ ต.สะโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สะโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00  น. ของวันที่ 20/09/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน