ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 26 กันยายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 26 กันยายน 2561


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 26 กันยายน 2561

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 26-09-2018 09:00 ถึง 26-09-2018 13:00
สาเหตุ : ตัดประสานโครงการปรับปรุงท่อ AC ขนาด 200 มม.(เดิม) เป็นท่อ HDPE 225 มม. (ใหม่)
พื้นที่ปฏิบัติการ : สี่แยกบ้านแลงผ่านหน้าโรงเรียนหนองจอกเชื่อมถ.สุขุมวิท
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ถ.สุขุมวิทตั้งแต่ โครงการชลประทานระยอง ถึงโตโยต้าวิชั่น ถ.สาย36 , ม.อรุณเริ่ม ,ม.ระยองซิตี้ปาร์ค
รายละเอียดเพิ่มเติม : โปรดสำรองน้ำ
สอบถามได้ที่ : หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕

เลื่อนขึ้นข้างบน