กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางข้ามรถไฟมวกเหล็ก_12/10/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางข้ามรถไฟมวกเหล็ก_12/10/61

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางข้ามรถไฟมวกเหล็ก_12/10/61

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณทางข้ามรถไฟมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/10/61

เลื่อนขึ้นข้างบน