กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางหมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีวิลล์_12/10/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางหมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีวิลล์_12/10/61

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางหมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีวิลล์_12/10/61

กปภ.สาขาสันกำแพง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 150 มม. บริเวณปากทางหมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีวิลล์ ต.สันกำแพง

อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเชียงใหม่คันทรีวิลล์ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 12/10/61 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน