กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดผักไห่_12/10/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดผักไห่_12/10/61

กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดผักไห่_12/10/61

กปภ.สาขาผักไห่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณตลาดผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สะพานผักไห่ ไปจนถึงตลาดผักไห่ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/10/2561

เลื่อนขึ้นข้างบน