กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านไพเนอร์รี่_12/10/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านไพเนอร์รี่_12/10/61

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านไพเนอร์รี่_12/10/61

กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านไพเนอร์รี่ (สวนสน) ต.เพ อ.เมือง

จ.ระยอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านไพเนอร์รี่ (สวนสน) , ชายหาดสวนสน , แยกเรือแกลง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 12/10/61

เลื่อนขึ้นข้างบน