กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 250 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง_12/10/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 250 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง_12/10/61


กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 250 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง_12/10/61

กปภ.สาขาน้ำพอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 250 มม. บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์

จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านดง , ต.อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

 

เลื่อนขึ้นข้างบน