กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

ประเภทข่าวสาร : 3. อื่นๆ
ระยะเวลาดำเนินการ : 13-10-2018 22:00 ถึง 13-10-2018 00:00
สาเหตุ : ้เพื่อตัดประสานท่อผู้ใช้น้ำรายใหม่ใ้หงานเทศบาลสวนหลวง จำนวน 1 จุด ขนาดท่อ PVC 300 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : ปากทางเข้าโรงเรียนบ้านสวนหลวง
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ถนนสวนหลวง ซอย วปอ.11,ซอย วปอ.11 พิเศษ ทั้งบริเวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : 02-4208008-9

เลื่อนขึ้นข้างบน