กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามตลาดนัดหนองโพรง ข้างร้านก๋วยเตี่ยวเป็ด ต.ทับมา _จำนวน 3 จุด 12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามตลาดนัดหนองโพรง ข้างร้านก๋วยเตี่ยวเป็ด ต.ทับมา _จำนวน 3 จุด 12/10/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามตลาดนัดหนองโพรง ข้างร้านก๋วยเตี่ยวเป็ด ต.ทับมา _จำนวน 3 จุด 12/10/2561

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ตรงข้ามตลาดนัดหนองโพรง ข้างร้านก๋วยเตี่ยวเป็ด ต.ทับมา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.โมเดิร์นโฮม ม.อินทิรา ม.ระยองการ์เด้นโฮม ม.การเคหะ ม.เพลินใจ 3-4 ม.อำพร 2 ม.แมกไม้ระยอง

ม.สวนวลีแลนด์ ม.ราชพฤกษ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น.ของวันที่ 12/10/2561 

---------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 150 มม.บริเวณ  ม.เพลินใจ 2 ซ.B6 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.เพลินใจ 2 เท่านั้น  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น.ของวันที่ 12/10/2561 

-----------------------------------------------------------------

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 150 มม.บริเวณ หน้าตลาดหมอสาโรจน์ ถ.สุขุมวิท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่   ตั้งแต่ตลาดหมอสาโรจน์-สี่แยกพีเอ็มวาย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น.ของวันที่ 12/10/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน