กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณร้านข้าวขาหมูเกรียงไกร ข้างการไฟฟ้าสาขาบ้านนา_12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณร้านข้าวขาหมูเกรียงไกร ข้างการไฟฟ้าสาขาบ้านนา_12/10/2561

กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณร้านข้าวขาหมูเกรียงไกร ข้างการไฟฟ้าสาขาบ้านนา_12/10/2561

กปภ.สาขาบ้านนา แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณร้านข้าวขาหมูเกรียงไกร ข้างการไฟฟ้าสาขาบ้านนา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกไฟแดงแก่งคอย ถึงการไฟฟ้าสาขาบ้านนา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น.ของวันที่ 12/10/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน