กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 200 มม.บริเวณ ซุ้มประตูเมือง _12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 200 มม.บริเวณ ซุ้มประตูเมือง _12/10/2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 200 มม.บริเวณ ซุ้มประตูเมือง _12/10/2561

กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVc ขนาด 200 มม.บริเวณ ซุ้มประตูเมือง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ แม็คโครสาขาศรีสะเกษ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม บ้านเอื้ออาทร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น.ของวันที่ 12/10/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน