กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา_12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา_12/10/2561

กปภ.สาขาโนนสูง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.  บริเวณต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา_12/10/2561

กปภ.สาขาโนนสูง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม.  บริเวณต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ใหม่ ,ต.บิง  อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00  น. ของวันที่ 19/12/2560 

เลื่อนขึ้นข้างบน