กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโครงการ MMC ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโครงการ MMC ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_12/10/2561

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโครงการ MMC ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี_12/10/2561

กปภ.สาขาคลองหลวง แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณโครงการ MMC ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้ตั้งแต่ ซอยจารุศร-ในโครงการMMC ทั้งหมด ,โครงการเอื้ออาทรคลองหนึ่ง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.30 น.ของวันที่ 12/10/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน