กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pb ขนาด 50 มม.บริเวณหมู่บ้านสันติสุข ร.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pb ขนาด 50 มม.บริเวณหมู่บ้านสันติสุข ร.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_12/10/2561

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pb ขนาด 50 มม.บริเวณหมู่บ้านสันติสุข ร.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น_12/10/2561

กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) แจ้งปิดน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ Pb ขนาด 50 มม.บริเวณหมู่บ้านสันติสุข ร.8 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายในหมู่บ้านสันติสุข (ทั้งหมด)ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ (อาจจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3ชั่วโมง)

เลื่อนขึ้นข้างบน