กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณถนนชยางกูร _12/10/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณถนนชยางกูร _12/10/2561

กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณถนนชยางกูร _12/10/2561

กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม.บริเวณถนนชยางกูร หน้าวัดหัวบึงทุ่ง ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พระกลางทุ่ง ต.ธาตุพนมเหนือ ต.น้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 20.40 น.ของวันที่ 12/10/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน