หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 23-10-2018 08:30 ถึง 23-10-2018 16:00
สาเหตุ : จะดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำทั้งแรงสูงและแรงต่ำสถานีผลิตน้ำปะเหลียน
พื้นที่ปฏิบัติการ : สถานีผลิตน้ำปะเหลียน กปภ.สาขาย่านตาขาว
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : พื้นที่จ่ายน้ำทั้งหมดของ กปภ.สาขาย่านตาขาว ในอำเภอปะเหลียน
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะจ่ายน้ำประปาตามปกติต่อไป
สอบถามได้ที่ : โทร.0-7528-1466 , 088--762-0272

เลื่อนขึ้นข้างบน