ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 8 พฤศจิกายน 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 8 พฤศจิกายน 2561


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว  8 พฤศจิกายน 2561

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 08-11-2018 09:00 ถึง 08-11-2018 19:00
สาเหตุ : จะดำเนินการประสานท่อเมนประปา HDPE ขนาดท่อ ๔๐๐ มม. เพื่อย้ายท่อหลบการก่อสร้างการขยายถนนหมายเลข ๓๖
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณหน้าเทศบาลตำบลทับมา ถึง ซอยบ้านใน ถ.สาย๓๖ ต.ทับมา
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : บริเวณ พื้นที่ ต.เนินพระ ได้แก่ตั้งแต่สี่แยก PMY ถึงสี่แยกเนินสำลีทั้งหมด, ถ.กรอกยายชา, ถ.คลองน้ำหู, ถ.โขดหิน - เขาไผ่ และ พื้นที่ต.ทับมา ได้แก่ ถ.เสม็ดแดง, ตลาดหนองโพรง, ม.เพลินใจ ๕, ม.เคหะทับมา และพื้นที่ข้างเคียง
รายละเอียดเพิ่มเติม : ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติในทันที ดังนั้น กปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้อย่างน้อย ๑-๒ วัน
สอบถามได้ที่ : หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กปภ.สาขาระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐

เลื่อนขึ้นข้างบน