กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น._09/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น._09/11/61

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น._09/11/61

แจ้งประชาสัมพันธ์

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ AC

ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านหนองใส ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนบ้านหนองใส

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 09/11/61

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการวางท่อเมนประปาสำรองในการส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน