กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณถนนใหม่_09/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณถนนใหม่_09/11/61

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณถนนใหม่_09/11/61

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณถนนใหม่ หมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 09/11/2561 

เลื่อนขึ้นข้างบน