กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานลำปลายมาศ_09/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานลำปลายมาศ_09/11/61

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานลำปลายมาศ_09/11/61

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 150 มม. บริเวณสะพานลำปลายมาศ หมุ่ที่ 14 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง

จ.นครศรีธรรมราช จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนพวงธารทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 09/11/61

เลื่อนขึ้นข้างบน