กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณตลาดบ้านทึง_09/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณตลาดบ้านทึง_09/11/61

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณตลาดบ้านทึง_09/11/61

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณตลาดบ้านทึง ต.กระเสียว อ.สามชุก

จ.สุพรรณบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 09/11/61

เลื่อนขึ้นข้างบน